Tymieniecka-SuchanekJ. (2015) „Wokół tajemnic zwierzęcego umysłu [Clive D.L. Wynne, Monique A.R. Udell: Tajemnice umysłów zwierząt. Ewolucja, zachowanie i procesy poznawcze. Tłum. P. Leszczyński, B. Leszczyńska, A. Kłosiński. Kraków 2015 (miękka oprawa, 359 stron)”], Zoophilologica, (1), s. 329-330. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/4833 (Udostępniono: 25czerwiec2021).