SchollenbergerJ. (2016) „Afekt i defekt atlasu zwierząt. Narracyjny wymiar historii naturalnej w malarstwie Waltona Ford”a, Zoophilologica, (2), s. 139-149. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/6175 (Udostępniono: 22czerwiec2021).