Tymieniecka-SuchanekJ. (2016) „O zwrocie zwierzęcym we współczesnej Rosji [Альманах «Русский мiръ. Пространство и время русской культуры». Мiръ животных. Тематический выпуск. «Русская культура», Санкт- -Петербург 2015 (publikacja rosyjskojęzyczna, wydana w twardej oprawie, 379 stron)”], Zoophilologica, (2), s. 313-316. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/6190 (Udostępniono: 25czerwiec2021).