HelmanA. (2018) Polowanie jako spektakl i metafora: rola scen myśliwskich w filmach fabularnych, Zoophilologica, (4), s. 271-292. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/7493 (Udostępniono: 19czerwiec2021).