RąbkowskaE. (2018) „Recenzja książki: Dydaktyka i łowy. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Władysławowi Dynakowi. Red. Ryszard Waksmund i Dorota Michułka. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 201”6, Zoophilologica, (4), s. 343-346. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/7500 (Udostępniono: 25czerwiec2021).