BłaszczakM. (2019) „Zdychanie” czy «umieranie»? – estetyczny i etyczny wymiar śmierci we współczesnej twórczości dramaturgicznej, Zoophilologica, (5), s. 237-252. doi: 10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.19.