SchollenbergerJ. (2019) „Sen, śmierć i chart. Doświadczenie pasywności w obrazach Luciana Freud”a, Zoophilologica, (5), s. 333-341. doi: 10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.27.