[1]
TomańskaA., Rozwój możliwości wykorzystania jaj dla potrzeb człowieka – kontekst naukowy i społeczny, ZOOPHILOLOGICA, nr 2 (12), s. 1-30, grudz. 2023.