[1]
MazurekB., „Językowy obraz świni w języku hiszpańskim. Analiza na podstawie materiału leksykograficzneg”o, ZOOPHILOLOGICA, nr 2 (12), s. 1-15, grudz. 2023.