[1]
KopciewiczL. i WelencM., „COVID i zwierzęta. Zwierzęco-ludzka rodzinność i zwierzęca przestrzeń miejska w czasach pandemi”i, ZOOPHILOLOGICA, nr 2 (12), s. 1-20, grudz. 2023.