[1]
KnopikA., Nagrobki zwierzęce Jana Gawińskiego w perspektywie ekokrytyki, ZOOPHILOLOGICA, nr 2 (12), s. 1-15, grudz. 2023.