[1]
KaczyńskaE., Świadectwo Eliana o rogatych zwierzętach Indii, ZOOPHILOLOGICA, nr 2 (12), s. 1-21, grudz. 2023.