[1]
Tymieniecka-SuchanekJ., Od Redakcji, ZOOPHILOLOGICA, nr 2 (12), s. 1-2, grudz. 2023.