[1]
SingerP., KozhevnikovD., i KozhevnikovaM., „Wszystkie zwierzęta są równe… czyli dlaczego zasada etyczna, na której opiera się ludzka równość, wymaga od nas także równego traktowania zwierzą”t, ZOOPHILOLOGICA, nr 2 (12), s. 1-9, grudz. 2023.