[1]
ElżanowskiA., Ubój rytualny jest niehumanitarny, ZOOPHILOLOGICA, nr 2 (12), s. 1-18, grudz. 2023.