[1]
Wężowicz-ZiółkowskaD., Jak to jest być nietoperzem? Refleksje przy lekturze eseju Thomasa Nagela, ZPJAS, nr 1, s. 83-94, grudz. 2015.