[1]
KorpikiewiczH., „Rola obrazów mentalnych w procesie myślenia zwierząt. Czy język jest warunkiem koniecznym myślenia”?, ZPJAS, nr 1, s. 109-132, grudz. 2015.