[1]
PiechotaD., „(Re)wizje naturalizmu w świetle badań nad zwierzętami (animal studies). Rekonesan”s, ZPJAS, nr 1, s. 165-173, grudz. 2015.