[1]
RoeskeM., „Ludzkie i Nie-ludzkie. Antropologia Czesława Miłosza: człowiek wobec zwierzą”t, ZPJAS, nr 1, s. 195-205, grudz. 2015.