[1]
KurekJ., „«Zaiste, nikt im losu zazdrościć nie może». Robert Falcon Scott i Apsley Cherry-Garrard o swoich zwierzętach w drodze na biegun południow”y, ZPJAS, nr 1, s. 279-294, grudz. 2015.