[1]
PawletkoB., „Cicho sza. O (nie)ludzkim obliczu blokady Leningrad”u, ZPJAS, nr 1, s. 295-306, grudz. 2015.