[1]
GzyraD., „Od teorii etycznej do politycznej [Sue Donaldson, Will Kymlicka: Zoopolis: A Political Theory of Animal Rights. Oxford University Press, 2011 (publikacja anglojęzyczna w miękkiej oprawie, 352 strony)”], ZPJAS, nr 1, s. 327-328, grudz. 2015.