[1]
KadłubekZ., „«Tierisches» Eugena Drewermanna. W kierunku teologiczny”m, ZPJAS, nr 1, s. 25-28, grudz. 2015.