[1]
Mitek-DziembaA., „Bóg-człowiek, bóg-zwierzę. Zwierzęce twarze religi”i, ZPJAS, nr 1, s. 29-36, grudz. 2015.