[1]
Tymieniecka-SuchanekJ., Wprowadzenie, ZPJAS, nr 1, s. 9, grudz. 2015.