[1]
GzyraD., Problem dopuszczalności stosowania przemocy w obronie zwierząt w teorii praw zwierząt Toma Regana, ZPJAS, nr 1, s. 71-82, grudz. 2015.