[1]
KończalK., „Mieszkańcy «opacznego miniaturowego uniwersum». Zwierzęta w twórczości W.G. Sebald”a, ZPJAS, nr 1, s. 227-250, grudz. 2015.