[1]
SzatanikZ., „Czy (też nie) zwierzęta. Rozważania nad zwierzęcością w poezji Lorny Crozie”r, ZPJAS, nr 1, s. 251-261, grudz. 2015.