[1]
NawareckiA., „«Ile zwierząt zabrał Mojżesz do swojej arki?» Zwierzęce, dziecięce i poetyckie według Justyny Bargielskie”j, ZPJAS, nr 1, s. 263-270, grudz. 2015.