[1]
WięcławekJ., „Sprawozdanie z seminarium naukowego «Dziś i  jutro doświadczeń na zwierzętach» Katowice, 11 czerwca 2015 rok”u, ZPJAS, nr 1, s. 319-324, grudz. 2015.