[1]
ZoophilologicaR., Noty o autorach, ZPJAS, nr 1, s. 331-336, grudz. 2015.