[1]
SchollenbergerJ., „Afekt i defekt atlasu zwierząt. Narracyjny wymiar historii naturalnej w malarstwie Waltona Ford”a, ZPJAS, nr 2, s. 139-149, grudz. 2016.