[1]
Tymieniecka-SuchanekJ., „O zwrocie zwierzęcym we współczesnej Rosji [Альманах «Русский мiръ. Пространство и время русской культуры». Мiръ животных. Тематический выпуск. «Русская культура», Санкт- -Петербург 2015 (publikacja rosyjskojęzyczna, wydana w twardej oprawie, 379 stron)”], ZPJAS, nr 2, s. 313-316, grudz. 2016.