[1]
SkubałaP., Czy polowania w dzisiejszym świecie mają rację bytu?, ZPJAS, nr 4, s. 105-119, grudz. 2018.