[1]
ElżanowskiA., Motywacja i moralność łowiecka, ZPJAS, nr 4, s. 121-134, grudz. 2018.