[1]
WitczakK., Literatura na polowaniu – tropy Carlo Ginzburga, ZPJAS, nr 4, s. 205-213, grudz. 2018.