[1]
NaplochaA., Obserwowanie cierpienia? O traumatyczności doświadczeń dzieci i zwierząt związanych z polowaniami na podstawie wybranych utworów literackich, ZPJAS, nr 4, s. 245-258, grudz. 2018.