[1]
HelmanA., Polowanie jako spektakl i metafora: rola scen myƛliwskich w filmach fabularnych, ZPJAS, nr 4, s. 271-292, grudz. 2018.