[1]
RąbkowskaE., „Recenzja książki: Dydaktyka i łowy. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Władysławowi Dynakowi. Red. Ryszard Waksmund i Dorota Michułka. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 201”6, ZPJAS, nr 4, s. 343-346, grudz. 2018.