[1]
BorejkoW., Degradacja polowania i myƛliwych, ZPJAS, nr 4, s. 135-140, grudz. 2018.