[1]
RydzP., „Zielone oko tygrysa i kto w nie patrzy. O „Realizmie ekologicznym" Anny Barc”z, ZPJAS, nr 4, s. 347-352, grudz. 2018.