[1]
TrusewiczK., „Sprawozdanie z konferencji „Słowiańszczyzna z ptasiej perspektywy", Poznań, 23–24 października 201”7, ZPJAS, nr 4, s. 361-365, grudz. 2018.