[1]
BłaszczakM., „Zdychanie” czy «umieranie»? – estetyczny i etyczny wymiar śmierci we współczesnej twórczości dramaturgicznej, ZPJAS, nr 5, s. 237-252, grudz. 2019.