[1]
RydzP., Śmierć zwierzęcia w powieści Timbuktu Paula Austera, ZPJAS, nr 5, s. 287-296, grudz. 2019.