KopciewiczL., i WelencM. „COVID I Zwierzęta. Zwierzęco-Ludzka Rodzinność I Zwierzęca Przestrzeń Miejska W Czasach Pandemi”i. Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, nr 2 (12), Dec. 2023, s. 1-20, doi:10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2023.12.04.