KaczyńskaE. Świadectwo Eliana O Rogatych Zwierzętach Indii. Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, nr 2 (12), Dec. 2023, s. 1-21, doi:10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2023.12.05.