SingerP., KozhevnikovD., i KozhevnikovaM. „Wszystkie Zwierzęta Są Równe… Czyli Dlaczego Zasada Etyczna, Na Której Opiera Się Ludzka Równość, Wymaga Od Nas Także Równego Traktowania Zwierzą”t. Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, nr 2 (12), Dec. 2023, s. 1-9, doi:10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2023.12.12.