ElżanowskiA. Ubój Rytualny Jest Niehumanitarny. Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, nr 2 (12), Dec. 2023, s. 1-18, doi:10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2023.12.11.