GzyraD. Problem Dopuszczalności Stosowania Przemocy W obronie Zwierząt W Teorii Praw Zwierząt Toma Regana. Zoophilologica, nr 1, Dec. 2015, s. 71-82, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/4825.