SzatanikZ. „Czy (też Nie) Zwierzęta. Rozważania Nad Zwierzęcością W Poezji Lorny Crozie”r. Zoophilologica, nr 1, Dec. 2015, s. 251-6, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/4829.